Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Internetowa Kartoteka Mieszkańca brak zdjęcia napisano dnia: 2014-09-19

Umożliwia ona sprawdzanie informacji finansowych zawierających wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie, informacje o rozliczeniach mediów oraz ważnych dokumentów Wspólnoty/TBS-u (regulaminy, uchwały ...

więcej
Dodatek mieszkaniowy brak zdjęcia napisano dnia: 2014-03-10

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wikana” sp. z. o. o.  przypomina, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach ...

więcej
Kto może zostać partycypantem TBS? brak zdjęcia napisano dnia: 2014-03-10

Partycypant jest to podmiot, który w zamian za udział w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ma prawo wskazania osoby, z którą - z chwilą zakończenia budowy i przekazania budynku do użytkowania - Towarzystwo zawrze umowę najmu lokalu mieszkalnego. Partycypantem może być: - ...

więcej
Kto może zostać najemcą TBS? brak zdjęcia napisano dnia: 2014-03-10

Warunek nieposiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania z TBS umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania w TBS wejdzie w posiadanie takiego prawa już w ...

więcej