Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

O firmie

Nazwa:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Nasz Dom” Sp. z o.o.

Adres:  20-703 Lublin, ul. Cisowa 11, tel./fax (081) 534 25 49, tel. 743 68 33

NIP: 712-25-89-960

REGON: 431252430

KRS: 0000040920

Władze:

Prezes Zarządu - Jarosław Maluha

Kapitał zakładowy: 2 302 850,00 zł

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą na mocy Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Spółka zostało zarejestrowane dnia 10.07.2000 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie w IX Wydziale Gospodarczym (Rejestr Handlowy Nr 1543/00; HB 4828). W dniu 03 czerwca 2011 r., postanowieniem wydanym pod syg. akt LU. VI NS – REJ. KRS/007209/11/312 Sąd Rejonowy Lublin  - Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu zmiany firmy poprzez wykreślenie firmy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LPBO” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie; adres: ul. Cisowa 11, 20 – 703 Lublin i wpisał nazwę: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wikana” Sp. z o. o.  z siedzibą w Lublinie, która następnie została zmieniona na: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” Sp. z o. o.  z siedzibą w Lublinie