Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Dodatek mieszkaniowy

2014-03-10
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wikana” sp. z. o. o. przypomina, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wikana” sp. z. o. o.  przypomina, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U Nr 71 poz.734 z 2001 r. póź. zmian.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Urzędzie Miasta
  • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

Z dodatku mogą korzystać również, osoby posiadające zadłużenie na koncie opłat czynszowych pod warunkiem dopłacania na bieżąco różnicy do wysokości miesięcznej należności.

Wynajem lokali użytkowych w Lublinie, ul. Cisowa 11