Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Historia firmy

Pod wpływem pogarszającej się sytuacji w budownictwie mieszkaniowym oraz potrzeby stworzenia mechanizmów umożliwiających budowanie dostępnych mieszkań, Sejm przyjął ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ustawa ta zawiera m.in. przepisy regulujące zakładanie Towarzystw Budownictwa Społecznego, działających na zasadzie „non-profit”. Umożliwiło to powołanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „LPBO” aktem notarialnym w dniu 20.06.2000 r. z inicjatywy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A., z wpisem do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Lublinie nr HB 4828 dn. 10.07.2000 r. TBS „LPBO” rozpoczęło swoją działalność dnia 10.07.2000 r.

W dniu 03 czerwca 2011 r., postanowieniem wydanym pod syg. akt LU. VI NS – REJ. KRS/007209/11/312 Sąd Rejonowy Lublin  - Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu zmiany firmy poprzez wykreślenie firmy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „LPBO” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie; adres: ul. Cisowa 11, 20 – 703 Lublin i wpisał nazwę: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wikana” Sp. z o. o.  z siedzibą w Lublinie.

W dniu 12 czerwca 2014 r. postanowieniem wydanym od syg. akt LU.VI NS-REJ.KRS/7116/14/338 Sąd Rejonowy Lublin  - Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy dokonał wpisu zmiany firmy poprzez wykreślenie firmy: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „WIKANA” Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie; adres: ul. Cisowa 11, 20 – 703 Lublin i wpisał nazwę: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” Sp. z o. o.  z siedzibą w Lublinie.