Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Zarządzanie nieruchomościami

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasz Dom” Sp. z o.o. oferuje usługę Zarządzania nieruchomością skierowaną do Wspólnot Mieszkaniowych. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę z kolejnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi, gwarantując optymalne rozwiązania oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Posiadane przez nas zaplecze organizacyjne gwarantuje Państwu rzetelną i solidną obsługę administracyjną. Zespół obsługi Wspólnot Mieszkaniowych zapewnia sprawne, skuteczne i szybkie likwidowanie wszelkich uciążliwości i niedogodności wynikających z eksploatacji nieruchomości. W miarę Państwa potrzeb przygotowani jesteśmy do reprezentowania Wspólnoty przed urzędami i organami administracji samorządowej oraz obsługi prawnej. Dzięki tym założeniom opieka, którą otoczymy nieruchomość, będzie miała wymierne przełożenie na komfort eksploatacji części wspólnych Państwa Wspólnoty.

Szczegółowy zakres obowiązków zarządcy zawarty jest w Umowie o administrowanie i może zostać dostosowany indywidualnie do potrzeb Wspólnoty.

Obsługa administracyjna

 • Wykonywanie sprawozdań rocznych i planów gospodarczo-remontowych;
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty;
 • Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów i usług;
 • Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją dodatkowych umów;
 • Wykonywanie odczytów podzielników mediów;
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty, dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dostosowanie sposobu rozliczeń mediów oraz okresów rozliczeniowych w zależności od decyzji Wspólnoty;
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali;


Obsługa techniczna

 • Bieżąca kontrola nad wykonywanymi na rzecz Wspólnoty usługami (sprzątanie, bieżąca konserwacja);
 • Egzekwowanie deklarowanych przez kontrahentów terminów wykonywania usług;
 • Usuwanie awarii i ich skutków;
 • Bieżąca kontrola techniczna budynku i zgłaszanie awarii i usterek do firm posiadających zawarte ze Wspólnotą umowy, lub zlecenie wykonania usługi firmie zewnętrznej;
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Pomoc przy wyborze wykonawcy remontów i negocjacjach z wykonawcami;
 • Sprawdzanie przedstawionych kosztorysów przez wykonawców;
 • Nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi i ich odbiór techniczny;

Obsługa prawna

 • Obsługa prawna Wspólnot.
 • Sprawdzanie poprawności prawnej zawieranych umów.
 • Porady dotyczące problematycznych tematów z zakresu funkcjonowania Wspólnoty.
 • Sporządzanie pozwów i monitorowanie spraw skierowanych na drogę sądową przez Wspólnotę.