Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Władze

Rada Nadzorcza:

Zofia Rozenbangier - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Kwiatek - Pelczarska - Członek Rady Nadzorczej

Anna Mazurek - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd:

Jarosław Maluha - Prezes Zarządu