Budowa mieszkaniowych budynków wielorodzinnych

Internetowa Kartoteka Mieszkańca

2014-09-19
Internetowa Kartoteka Mieszkańca to usługa oferująca właścicielom/najemcom przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości.

Umożliwia ona sprawdzanie informacji finansowych zawierających wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie, informacje o rozliczeniach mediów oraz ważnych dokumentów Wspólnoty/TBS-u (regulaminy, uchwały ogłoszenia)

Bezpieczeństwo

Każdy mieszkaniec nieruchomości posiada inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu.
Dane księgowe aktualizowane są w każdy piątek.

Zaloguj się

Wynajem lokali użytkowych w Lublinie, ul. Cisowa 11